مار خوش خط و خال

  • انتشار: ۲ جوزا ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 130612

حتما بسیار شنیده‌اید که مردم به کسی گفته باشند: “مانند مار خوش خط و خال است.”

مار خوش خط و خال به کسی گفته می‌شود که باطن زشت و پلشت و اما ظاهر فریبنده داشته باشد.
کرزی چنین موجودی‌است.
فریب مخالفت‌های ظاهری او با ط.البان را نخوریم. او کسی بود که پس از سال ۲۰۰۱ گام‌های جدی در راستای احیای ط.البان برداشت.
نخستین گام او این بود که با ادعای برادری با ط.البان، این گروه را از سطح یک گروه تروریستی به مخالف ناراضی تقلیل بخشید و تطهیر کرد. سپس او برای تحکیم بیش‌تر موقعیت ط.البان، فرماندهان مطرح ضدطالبانی را ترور نمود، جنگ‌جویان شان را زیر نام ناقلین در شمال جابجا کرد و برای رهایی رهبران این گروه تروریستی از زندان بگرام و گوانتانامو کوشید.
روزی اگر امکان برگزاری یک محاکمه عادلانه ایجاد شود، نخستین کسی که باید به اتهام خیانت به کشور باید به دادگاه کشانده شود، کرزی است.
عبدالشهید ثاقب

دختران بلخی قفل را شکستاندند و تظاهرات کردند

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟