لعن ارباب قلم بر آن کسی کو با قلم/ بهر نفع خویش از بیدادگر تمجید داشت

  • انتشار: ۲۳ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: دسته بندی نشدهدیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 89219

علامه سید اسماعیل بلخی از همان سنت سیئه ای رنج می برده که در زمان حال نیز جاری است؛ اگر آن شهید با حکومت خودکامه و تک صدا روبرو بود در عین زمان، عده ای زیادی از قلم بدستان در خدمت استبداد بودند و کارهای خلاف شرع و قانون و عرف شاه را توجیه میکردند، حالا دقیقا همان زمان حاکمیت قبیلوی و انحصاری قدرت به اشکال دیگر و رنگ و لعاب دیگری است.

احزاب و سیاسیون و قلم بدستان بسیار زیادی در خدمت حکومت قبیلوی، شب و روز مداحی میکنند. اما دریغا که دیگر بلخی ها را نداریم که قلم بدستان اجیر و خدمه ی استبداد را زیر سوال ببرد و علیه ستم و حق خواری و آنسان کشی، پرچم مبارزه بر گیرد.

امروز، فضای کشور پر از ظلم و آکنده از بیعدالتی و فساد است، کسی نیست که با الهام از علامه بلخی، کاری برای مظلومان و ستمدیدگان انجام دهد.

علی ظفر یوسفی