قمار بزرگ

  • انتشار: ۱۳ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 73077

کابوسِ نیروهای تروریستی منطقه، ترور شد. بدون تردید، سردار سلیمانی موثرترین نیروی ضد گروه های تروریستی در خاور میانه بود.

ترامپ با ترور و قتل این چهره ی نظامی، دست به قمار بزرگی زده است. به نظر میرسد، ترامپ عملا جنگ رو در رو و مستقیم را کلید زده است. ایران هرچه در چنته دارد، برای تلافی این ترور ناجوانمردانه و عریان، رو خواهد کرد و باید چنان کند. واقعیت این است که، این سردار مرموز تنها چهره ی ضد داعش نبود، او در سال های اخیر به کابوسی برای منافعِ نامشروع آمریکا در منطقه نیز تبدیل شده بود.

ترامپ به سیم آخر زد. موجِ جدیدی از رویایی ایران و ایالات متحده را شاهد خواهیم بود. متاسفانه بحران تازه ای صلح و امنیت منطقه را تهدید میکند. واکنش ایران در برابر آمریکا، آزمونی برای دولتمردان ایران، نیز است. روی دیگر این حادثه، بر خورد ریا کارانه و دوگانه ی مدعیانِ مبارزه با تروریسم است. آمریکا رفتار دوگانه ی خویش، با تروریسم منطقه ای را بار دیگر به افکار عمومی و مردم منطقه نشان داد. چون بدون تردید، آشکارترین چهره ضد داعش در سالهای اخیر، قاسم سلیمانی بود.

از سوی دیگر هدف قراردادن سردار سلیمانی، نقض آشکارِ حاکمیت ملی عراق و قوانین بین المللی نیز محسوب می شود.

شهادت سردار سلیمانی، واکنش های زیادی را درپی داشته است. به همان میزانی که دوستان او، از این حادثه متأثرند، دشمنان اش غرق در باده سرور و شادکامی شده اند. این واکنش ها دال بر تاثیرگذاری و جایگاه مهم سردار سلیمانی بوده است.

اینکه آیا آمریکا عملا جنگ مستقیم علیه را کلید زده است؟ ایران در چه سطحی و به کدام میزان واکنش نشان خواهد داد؟ در آینده نه چندان دور، روشن خواهد شد.

نویسنده: سید جواد سجادی