قرنطینه بدون یک لقمه نان خود کشی است / خیرین دست به کار شوند

  • انتشار: ۹ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 82026

تاکنون یگانه راه برای علاج شیوع ویروس کرونا وادار کردن مردم به قرنطینه است ولی قرنطینه بدون یک لقمه نان خشک ناممکن است وبا شکم گرسنه نمی شود به قرنطینه رفت.
امید میرود که حکومت بتواند یک لقمه نان خشک برای شهروندان فقیر و گرسنه آماده نماید .

چشمم آب نمیخورد وعملن غیر ممکن به نظر می رسد زیرا اکثریت مطلق رهبران نظام به منافع خویش بیشتر بها قایل اند تا منافع مردم بد ین سبب امکان کمک وجود ندارد وبصراحت میتوان گفت زیان حکام برای مردم افغانستان بمراتب بیشتر از وایروس کرونا است .

تنها چشم مردم وامید فقرا پس از باری تعالی به افراد خییر، نیکو کار و ثروتمند جامعه است که این نیکو کاران می توانند در هر هر مسجد و جای بود وباش شان یک کمیته (چند نفر افراد داوطلب )را سازماندهی نمایند تا از مردم داو طلبانه پوشاکه ، خوراکه . (مواد غذایی)، پول نقد و… را جمع آوری نموده و به فقرا ونیازمندان کمک نمایند .

سکندر قیام