قرارداد ۸۰ پروژه انکشافی امضا شد

  • انتشار: ۹ سنبله ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 8920

به گزارش خبرگزاری اطلس، وزارت احیا و انکشاف دهات با مسوولین شوراهای انکشافی محلی قرارداد تطبیق ۸۰ پروژه ی انکشافی را به ارزش ۲۵۶ میلیون افغانی به امضا رساندند.
نصیراحمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات گفت: در نشست امروز ۸۰ پروژه به امضا می رسد که با تطبیق این پروژه ها یک صد و پنجاه و نه هزار نه صد پنج تن مستقیما از آن مستفید خواهند شد و یک صد و شش هزار نه صد پنجاه روز کاری ایجاد خواهد شد.
باید یاد آور شد که وزارت احیا و انکشافات دهات، در هفت ماه گذشته، حدود هشت هزار و پنجصد پروژه انکشافی به هزینه حدود دوصد سی و پنج میلیون دالر در ۳۴ ولایت افغانستان عملی کرده است و میلیون ها تن از آن مستفید شده اند.