قرارداد فعال سازی فابریکه مواد ساختمانی پیش ساخته به امضاء رسید

  • انتشار: ۱۸ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 16796

قرار داد طرح و دیزاین، نصب وفعال سازی فابریکه ساختمانی مواد پیش ساخت میان سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن با ارهانگونر، رییس شرکت ویفا ازکشور ترکیه در حضور رئیس جمهور به امضاء رسید.

وزیر شهرسازی گفت: “ما کنفرانس را برای جلب سرمایه گذاری صنعت مواد ساختمانی پیش ساخت در شهر دبی برگزار کردیم که هیچ سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری نشد، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که ریسک سرمایه گذاری را دراین زمینه خود متقبل شویم تا سکتور خصوصی آماده سرمایه گذاری گردند بعد از آن از کمپنی های تخصصی زیاد که دراین زمینه فعالیت میکند سه کمپنی ویفا، هاروار و دوچی، حاضر شدند که فابریکه مواد ساختمانی پیش ساخت را در تصدی خانه سازی ایجاد کنند.”

وی اظهار داشت:”کمپنی ویفا با ارایه نازلترین قیمت ، کیفیت بالا، پذیرفتن مدیریت تولید با هزینه کمتر و تربیت کادر های افغان برنده این پروسه انتخاب گردید که امروز شاهد عقد قرار داد با این کمپنی می باشیم .”

وزیر شهرسازی و مسکن افزود که با آغاز فعالیت فابریکه مواد ساختمانی پیش ساخت، ساختمان های مکاتب، شفاخانه ها و دانشگاه های کشور در مدت زمان کم و با استندرد های بین المللی اعمار می شود.

به گفته نادری، درحال حاضر قمیت هر متر ساختمان مکاتب که اکثریت آن به گونه غیرمعیاری ساخته می شود ۳۵۰دالر است که با استفاده از مواد پیش ساخت قیمت هر متر ساختمان به ۲۷۵ دالر کاهش می یابد.