قاموس‌نامه سیاست ما

  • انتشار: ۱۵ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 34043

این گونه‌ به‌نظر می‌رسد که گویا در قاموس سیاسی سیاست‌مداران ما، تنها سه مؤلفه برای سیاست وحکومت‌داری وجود دارد: ائتلاف، حکومت موقت و لویه‌جرگه.

آنان هرگاه در تنگنا قرار بگیرند، یا دانش سیاسی و حکومت‌داری خود را به‌ رخ بکشند یا برای معضلات بی‌شمار کشور راه حل ارائه کنند یا اینکه ضعف و ناکارآمدی حکومت را به چالش بکشند، از ائتلاف‌های جدید، تشکیل حکومت موقت یا تدویر لویه‌جرگه سخن به‌میان می‌‌آورند. خوب است کنش‌گران سیاسی ما، یاد بگیرند که در علوم سیاسی دیگر مفاهیم، مؤلفه‌ها و نظریه‌های سیاسی، برای سیاست‌ورزی و اداره مملکت نیز وجود دارد.

بنابراین، بایسته است، آنان، نسبت به تجدید، تصحیح و به‌روز رسانی این قاموس‌نامه کهنه سیات، اهتمام ورزند. تا فهم و دانش رهبران سیاسی ما، از هنر سیاست و از کنترل قدرت؛ وهمچنین راه‌حل آنان، برای اداره ممکلت، تنها به‌این سه عنصر کلیشه‌ای خلاصه شود؛ تقریبا با قاطعیت می‌توان گفت که ما نمی‌توانیم گام اساسی را در عرصه سیاست و مدیریت کشور، به‌جلو برداریم و فصل جدید را در اداره ممکلت بکشایم.

داکتر سید جواد سجادی