فقیرترین کشورهای جهان کدامند؟/ افغانستان در رده 23 قرار دارد

  • انتشار: ۳ حمل ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 19993

در یک رتبه بندی از فقیرترین کشورهای جهان که توسط مجله گلوبال فاینانس به نشر رسیده است، نشان می دهد که کشورهای آفریقایی در صدر فقیرترین ها در جهان است در این رتبه بندی که ماه فبروری به نشر رسیده، کشور افغانستان با سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۹۵۷ دالر در رده 23 این لیست قرار دارد.

تحلیل مجله گلوبال فاینانس نشان می‌دهد کشورهای آفریقایی در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند. بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، سرانه تولید ناخالص داخلی که مورد اشاره قرار گرفته، میزان ثروتی که در سال ۲۰۱۶ تولید شده است را نشان می‌دهد و به دالر آمریکا است.

این رتبه‌بندی در فوریه سال ۲۰۱۷ منتشر شد و بر مبنای آمار صندوق بین‌المللی پول است.

این مجله کشورهای جهان را بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها برمبنای سرانه برابری قدرت خرید رتبه بندی کرد.

برابری قدرت خرید (PPP)، هزینه نسبی زندگی و نرخ تورم کشورها را به منظور مقایسه استندردهای زندگی در میان کشورهای مختلف بررسی می کند.

اکثر کشورهایی که در صدر این فهرست قرار دارند، حکومتهای مستبدی دارند که در آن فساد شایع است و این امر حتی اگر این بعضی از این کشورها ذخایر عظیمی از منابع طبیعی را در اختیار دارند، مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاران خارجی بوده است.

بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، سرانه تولید ناخالص داخلی که مورد اشاره قرار گرفته، میزان ثروتی که در سال ۲۰۱۶ تولید شده است را نشان می‌دهد و به دالر آمریکا است.

فقیرترین کشورهای جهان بر اساس گزارش گلوبال فاینانس عبارتند از:

۱_ جمهوری آفریقای مرکزی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۶۵۶ دالر

۲_ جمهوری دموکراتیک کنگو

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۷۸۴ دالر

۳_ بروندی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۸۱۸ دالر

۴_ لیبریا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۸۸۲ دالر

۵_ نیجر

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱۳ دالر

۶_ مالاوی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۱۳۹ دالر

۷_ موزامبیک

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۲۲۸ دالر

۸_ گینه

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۲۷۱ دالر

۹_ اریتره

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۳۲۱ دالر

۱۰_ ماداگاسکار

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۰۴ دالر

۱۱_ کومو

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۲۹ دالر

۱۲_ توگو

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۴۵ دالر

۱۳_ گینه بیسائو

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۶۸ دالر

۱۴_ سیرالئون

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶۵۱ دالر

۱۵_ گامبیا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶۶۴ دالر

۱۶_ سودان جنوبی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶۷۰ دالر

۱۷_ هائیتی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۷۸۴ دالر

۱۸_ بورکینافاسو

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۷۹۰ دالر

۱۹_ کیریباتی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۲۰ دالر

۲۰_ رواندا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۰۵ دالر

۲۱_ اتیوپی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۱۶ دالر

۲۲_ زیمبابوه

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۵۳ دالر

۲۳_ افغانستان

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۵۷ دالر

۲۴_ جزایر سلیمان

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۹۵ دالر

۲۵_ اوگاندا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۰۶۶ دالر

۲۶_ بنین

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۱۸۴ دالر

۲۷_ مالی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۲۶۴ دالر

۲۸_ نپال

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۴۸۰ دالر

۲۹_یمن

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۵۲۱  دالر

۳۰_ سنگال

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۵۷۸ دالر