فعالیت رسانه ای نسبت به دوران ریاست جمهوری گذشته 20 درصد کاهش داشته است

  • انتشار: ۱۸ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 36756

مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان) می‌گوید که بیشتر از ۱۵۰ رسانه در جریان عمر حکومت وحدت ملی بسته شده است و فعالیت رسانه ای نسبت به دوره گذشته ریاست جمهور 20 درصد کاهش پیدا کرده است.

مجیب ‌خلوتگر به صدای امریکا گفته است که از مجموعه ۶۵۰ رسانه در کشور حالا این رقم به ۵۰۰ رسانه رسیده است.

دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان می‌گوید که فعالیت رسانه، با توجه به دوران گذشته ریاست جمهوری در این کشور، بیست درصد کاهش یافته است.

آقای خلوتگر گفت “باوجودیکه ما قانون حق‌دسترسی به اطلاعات را در این کشور توشیح داریم مقرره طرز تاسیس رسانه ها را شاهد توشیح شدنش بودیم اما ولی برایند کلی کار رسانه ها شاهد این بودیم که به مراتب بدتر شده صدمه دیده باوجودی که رهبران حکومت وحدت ملی داد از حمایت از ارزش های آزادی بیان و رسانه ها حرف می زند اما حمایت نکردند ما شاهد برایند پیمایشی مثبت دراین زمینه نبودیم.”