فساد گسترده در بدنه حکومت/ تقرری در بست 2 ریاست مواد نفتی بدون سند تحصیلی لیسانس!

  • انتشار: ۲ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 23017

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع در پارلمان گفت که  کسانی از سوی رئیس تصدی مواد نفتی در بست ۲ این ریاست به رئیس جمهور پیشنهاد شده بود که درجه تحصیلی اش از لیسانس پایین تر بود و نیز افراد دیگری هم بودند که قبلا در امتحان رقابتی ناکام مانده بودند؛ با این همه، این افراد مستقیما از سوی اداره مواد نفتی به ریاست جمهوری پیشنهاد شده و منظور شده اند.”

وزير تجارت مى گويد برخى مفسدين و کسانى که سند تحصيلى لازم ندارند، در تصدى مواد نفتى استخدام شده اند؛ اما مسوول تصدى مى گويد که اين ادعا با ارايه اسناد ثابت شود تا در مورد اقدام قانونى گردد.

شماری از کارمندان تصدی مواد نفتی، از سه هفته به اینسو به دلیل آنچه که آنان اجراآت و انفکاک غیرقانونی از سوی رییس این تصدی می خوانند، دست به اعتصاب زده اند.

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و عبدالولید تمیم رییس تصدی مواد نفتی، روز گذشته به پارلمان فراخوانده شده بودند تا در پیوند به اين شکايات وضاحت بدهند.

احمد شاه رمضان زاده معاون کمیسیون امور اقتصادی پارلمان که شکایت های کارمندان این تصدی را به اساس هدایت مجلس بررسی کرده است گفت که رییس این تصدی، بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب اداری، شمارى از افراد را به حيث کارمندان و مشاوران اين اداره، با معاش هاى بلند به ریاست جمهوری پیشنهاد و استخدام کرده است.

تصدى مواد نفتى، در چوکات وزارت تجارت فعاليت دارد؛ اصولا اين اداره بايد پيشنهاد تقررى ها را به اين وزارت ارايه کند.

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع، با تایید سخنان احمدشاه رمضان گفت: “ما در مورد افرادی که از سوی اداره نفتی به ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود ملاحظاتی داشتیم؛ این افراد قبلاً به اتهام فساد اداری از سوی ریاست جمهوری برکنار شده بودند و برخی آنان، اسناد تحصیلی نیز ارایه کرده نتوانسته بودند”.

رسا به گونه مثال گفت: “در بست ۲، کسی پیشنهاد شده بود که درجه تحصیلی اش از لیسانس پایین تر بود و نیز افراد دیگر هم بودند که قبلا در امتحان رقابتی ناکام مانده بودند؛ با این همه، این افراد مستقیما از سوی اداره مواد نفتی به ریاست جمهوری پیشنهاد شده و منظور شده اند.”

او افزود که با اصلاحات در این اداره مخالف نیست؛ اما باید ریفورم به اساس طرزالعمل و مقرره تطبیق شود.

وی در مورد وجود فساد اداری در این اداره گفت: “تصدی مواد نفتی، به وزارت اجازه نداده تا مورد تفتیش قرار بگیرد؛ این موضوع رسما به ریاست جمهوری پيشنهاد شده و وزارت منتظر هدایت ریاست جمهوری می باشد.”