فساد و فاسد محکوم به شکست است

  • انتشار: ۵ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 99661

جنگ ، نا امنی ، فقر ، بیعدالتی ، انحصار قدرت ، تاراج بیت المال ، حق کشی، تعصبات قومی ، سمتی و لسانی ، تبعیض ، سرکوب استعداد ها ، غصب دارایی و املاک عامه ، دروغ ، ریا و تظاهر در اجراات ، زور گویی و حق تلفی ، سوء استفاده از قدرت و جایگاه دولتی و و همه مظاهر فساد اند .

در چنین شرایطی که فساد کشور و مردم ما را سخت زمینگیر نموده و یک اکثریت غیر قابل انکار خواهان زدودن فساد و مبارزه با این پدیده شوم است ، ما به یک حرکت جمعی و متحد نیاز داریم و انتظار داریم مردانی از جامعه قد علم کنند و علم مبارزه با فساد را حمل کنند ،
ما پیرو اندیشه و مکتب عدالت و مبارزه با فساد هستیم . در حالیکه به پیشگاه مردم خود با هر نوع محاسبه مرتبط با فساد حاضریم ، در کاروان مبارزه با فساد با متانت و استوار گام می‌زنیم و هیچ هراسی از بانیان فساد که در حال حاضر قدرت و ثروت در انحصار و اختیار شان است نداریم ، چون باور داریم فساد و فاسد محکوم به شکست است و درین راه انسانی و عادلانه تا سرحد ایثار به پیش میرویم ؛

ما هیچ نداریم غم هیچ نداریم
دستار نداریم غم پیچ نداریم

محمد نور اکبری