فساد و افساد خیلی هم خوب است!

  • انتشار: ۴ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 105045

واکنش‌های چند روز اخیر در قبال عکس‌های منتشر شده از نشستی که در منزل استاد اکبری بود، به خوبی نشان داد که نباید از وجود اسراف، فساد و افساد در دستگاهای حکومتی گلایه نماییم و نباید داد بزنیم که چرا در این کشور جنگ زده با این همه مردم فقیر تنها مصرف سبزی دولت مردان چند میلیون دالر شده است و نباید از این‌که کشورما از نظر فساد جزئی فاسدترین کشورهاست ناراحت بشویم و نباید فریاد بزنیم که چرا از کد ۹۱ سوء استفاده شده است؛ چون فساد و حیف و میل اموال عمومی را خودمان معیار سیاست ورزی برتر می‌دانیم و دوری از فساد را مساوی با بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی می‌پنداریم.

وقتی در یک جامعه از عوام تا خواص و از حوزوی تا دانشگاهی به این باور باشند که فاصله‌های طبقاتی و حیف و میل اموال عمومی بیانگر سیاست ورزی خوب و نشان دهنده‌ی عرضه و لیاقت غارتگران است، گلایه از مفسدین و ناراحتی از حیف و میل اموال عمومی بی معناست؛ زیرا فساد و افساد دیگر در این جامعه رذیلت نیست بلکه فضیلت و خیر عمومی تلقی می‌شود.

خلاصه در این کشور فلک زده فساد و افساد بسیار هم خوب است نه بد و نباید علیه آن چیزی گفت و نوشت.

محمد امین احسانی