فروکاست جمعیتی شیعیان افغانستان از سوی آمریکا

  • انتشار: ۲۶ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 88021

فروکاست جمعیتی شیعیان افغانستان از سوی وزارت خارجه امریکا به پانزده درصد، آب سردی بود که روی دست پیش‌گامان مدنی مداحی از غرب ریخته شد؛ همان‌هایی که در انداختن طوق طوع امریکا بر گردن خود مسابقه برگزار کرده بودند و با وقاحت و سبک‌سری بی‌لگام، از همه مرزها و موازین ملی و مذهبی عبور کردند.

این اقلیت‌سازی، در هماهنگی با فاشیزم داخلی صورت گرفته و پس از این به مثابه مبنای موجه حذف شیعیان از ساختار اداری و کاهش امتیازات شهروندی آنان از جمله در زمینه اختصاص بودجه به مناطق شیعه‎‌نشین کشور، مورد استناد قرار خواهد گرفت.

راحل موسوی