فرمان توزیع تذکره الکترونیکی از سوی رئیس جمهور صادر شد

  • انتشار: ۲۵ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 22452

مقامات در ریاست جمهوری اعلام کردند که فرمان توزیع تذکرۀ الکترونیکی، دیروز به منظور تسریع روند توزیع تذکره الکترونیکی به شهروندان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی صادر شده است.

در این فرمان شش ماده‌یی، مرجع تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیک، تطبیق پلان عملیاتی، تفتیش امور مالی واجرائیوی، ایجاد کمیته رهبری، تأمین شفافیت در پروسه استخدام و مکلفیت و گزارش‌دهی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی جا داده شده است.

بر اساس این فرمان، ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس، مسؤول تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیکی تعیین گردیده است و مسؤولیت تأمین تجهیزات و وجوه مورد نیاز این اداره به وزارت‌های داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و مالیه، گذاشته شده است.

در مادۀ دوم این فرمان که به تطبیق پلان عملیاتی اختصاص دارد، آمده است “پلان عملیاتی مرحلۀ آزمایشی توزیع تذکرۀ الکترونیکی تابعیت که از جانب ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس در جلسۀ ۳۰ حوت ۱۳۹۵ ارائه و تأیید گردیده است، در ظرف ۹۰ روز بعد از صدور این فرمان، عملی گردد”.

بر اساس برنامۀ ادارۀ تذکره الکترونیکی، در مرحله آزمایشی، ۵۰۰ هزار تن که اکثراً کارمندان دولتی اند، در کابل تذکره الکترونیکی دریافت کنند.

رئیس جمهور افغانستان، در فرمانش گفته است که امور مالی و اجرایی اداره ثبت احوال نفوس را یکی از نهادهای معتبر بین‌المللی تفتیش خواهد کرد و اداره‌های مربوط باید در این راستا سهولت‌ها را فراهم کنند.

مسؤولیت نظارت تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیکی نیز به معاون دوم رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، در رأس کمیته‌ای که مشاور رئیس جمهور و نهادهای ذیربط عضویت آن را خواهند داشت، سپرده شده است.

این فرمان، تشکیلات اداره ثبت احوال نفوس افغانستان را از بودجه انکشافی به بودجه عادی منتقل و مصؤونیت کاری کارمندان این اداره را تضمین کرده است.

پروسه استخدام نیز از طریق کمیته‌ای با عضویت اداره خدمات ملکی و اصلاحات اداری، رؤسای منابع بشری ثبت احوال نفوس و وزارت مخابرات انجام می‌گردد.

توزیع تذکره‌های الکترونیک بیش از دو سال به این‌سو به تأخیر افتاده بود؛ اما در دوم مارچ سال جاری میلادی، کابینۀ افغانستان تعدیل مادۀ شش قانون ثبت احوال نفوس را تأیید کرد که براساس آن دین، قوم و ملیت در تذکره‌های الکترونیکی درج خواهد شد.