فرمان اشرف غنی مبنی بر تعدیل قانون احوال و نفوس از سوی مجلس رد شد

  • انتشار: ۸ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: پارلمان
  • شناسه مطلب: 32662

اعضای مجلس نمایندگان فرمان رییس‌جمهور در باره تعدیل برخی از مواد قانون جنجالی ثبت‌ احوال نفوس را رد کردند. در این فرمان قرار بود علاوه بر قومیت، دین و واژه افغان در آن درج شود.

این فرمان به منظور تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس و درج ملیت، زبان و قوم افراد در تذکره‌ الکترونیکی مدت‌ها قبل صادر و برای تایید به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود.

در نشست امروز مجلس نمایندگان فرمان شماره 243 رییس جمهور در مورد تعدیل در قانون ثبت و احوال نفوس با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد. براساس این فرمان ریاست جمهوری تعدیل در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس کشور پیشنهاد شده بود.

ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس طوری از سوی حکومت تعدیل شده بود که در شناسنامه‌های الکترونیکی، قومیت، ملت و دین اضافه شده بود؛ در حالی که در قانون قبلی تنها نام، نام فامیلی و ولایت شهروندان باید در شناسنامه‌ها ثبت می‌شد.

براساس فیصله مجلس نمایندگان، قرار است تذکره‌های الکترونیکی به مطابق به حکم قانون قبلی توزیع شود. در قانون قبلی روی درج نام افراد بدون ثبت ملیت و قومیت‌شان تاکید شده است.