فرصت را نسوزانيم!

  • انتشار: ۲۱ میزان ۱۳۹۷
  • سرویس: انتخابات
  • شناسه مطلب: 48647

انتخابات يك فرصت است؛ فرصتى براى تعميق و توسعه‌ی مردم‌سالارى، همگرايى ملى و استقرار دولت قانونمند ملى. فرصتى براى مشاركت همگانى دريك روند ملى تا باهم ساختن وساخت‌وساز جمعى را تجربه كنيم و براى تعيين سرنوشت جمعى‌مان، گام‌هاى مشترك برداشتن را تمرين نماییم و نهادهاى انتخابى را به دست خود انتخاب كنيم و ايجاد مسئوليت مشترك كنيم و درقبال مطالبه مشترك‌مان، پاسخ مشترك دريافت نماییم.
در شرايطى كه نهاد پارلمان به صورت فراقانونى واز طريق فرمان رئيس‌جمهور به كار خود ادامه مى‌دهد و نهاد رياست‌جمهورى و قوه مجريه نيز محصول يك روند مغشوش ومعيوب است، بازگشت به قانون و قانونمدارى از طريق انتخابات از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشد.
انتخابات اين فرصت را در اختيار مردم قرار مى‌دهد تا نهادهاى انتخابى را به جايگاههاى اصلى/ حقوقى- قانونى خودشان، برگردانند و آنگونه كه خود دوست دارند اقدام به انتخاب نمايند و این روند را به يك فرصت ملى تبديل نمايند و خروجى انتخابات را به گونه‌ای رقم بزنند كه منتخبان‌شان وفادار به منافع ملى باشند.
مشاركت گسترده در انتخابات و گزينش افراد كاردان و كارفهم و وفادار به مطالبات مردم/ موكلان، يك فرصت بی‌نظير است كه بايد همه شهروندان از اين فرصت قانونى استفاده بهينه نمايند.
اما همین فرصت چه بسا ممكن است به يك تهديد تبديل شود. عدم سلامت و شفافيت روند انتخابات، يكى از عوامل تهديدزا مى‌باشد و نه تنها اين روند ملى را از موثريت و مفيديت مى‌اندازد، بلکه می‌تواند موجب اشاعه بدگمانى‌ها و شقاق و نفاق ملى نیز ‌گردد.
يكى از عوامل مهم براى مخدوش ساختن روند انتخابات، بحران امنيتى است. اكنون در بسيارى از حوزه‌هاى انتخابيه، امکان برگزارى انتخابات اصلا وجود ندارد و دشمنان مردم افغانستان در همكارى تنگاتنگ با هراس‌افكنان، به شدت در تلاش هستند كه جغرافياي جنگ و ناامنى را گسترش داده و روند انتخابات را از حيز انتفاع و اعتبار و كاركردش بيندازند.
حكومت و همه دست‌اندركاران و مجريان انتخابات بايد بدانند كه اگر نتوانند امنيت انتخابات را تامين كنند و يك انتخابات نسبتا قابل قبول را به منصه ظهور و بروز برسانند و هراس‌افكنان اگر موفق شوند كه به نحوى از انحا از روند اجراى انتخابات مشروعيت‌زدايى نمايند، آن گاه قطعا اين انتخابات به ضد خود تبديل خواهد شد و در نتيجه مي‌توان گفت كه ما همه امكانات و فرصت‌هارا سوزانده‌ايم و نه تنها نتوانسته‌ايم نتيجه‌اى از آن بگيريم، بل با اعتماد مردم بازى كرده‌ايم و تيشه به ريشه مردم‌سالارى و روند استقرار دولت قانونمند ملى، حكومت قانون و قانون‌گرايى و نظم مدرن زده‌ايم.

علی احمدی