غنی کشته شدن تعدادی از مسافران در کندز را محکوم کرد

  • انتشار: ۱۲ جوزا ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 13458

رئیس جمهور اشرف غنی بخاطر رویداد ربوده شدن شماری از مسافرین در کندز از سوی طالبان ابراز تأسف و این حادثه را محکوم کرده است.

در خبرنامۀ که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که آقای غنی به نهاد های امنیتی دستور داده بخاطر رهایی این مسافرین اقدامات فوری را انجام دهند.

در این خبرنامه به نقل از رئیس جمهور آمده است “انجام این عمل در حقیقت قطاع الطریقی است و شخص اول طالبان که خود را عالم دین می گوید با این عمل نشان می دهد که از دین مبین اسلام و اساسات آن مطلقاً بی خبر است و کسانیکه قطاع الطریق می باشند در دین، قانون و عرف ما مستحق شدیدترین جزا اند و آنها فرار کرده نمی توانند به جزای اعمال شان خواهند رسید.”

رئیس جمهور غنی ربودن مسافرین، آزار و اذیت و کشتار آنان را عمل زشت خوانده است.

بر اساس گزارش‌ها، صبح دیروز طالبان حدود ۱۸۵ تن از مسافرین را از چهار بس پائین کردند و از میان آنها شماری را با خود بردند و تعدادی از این گروگان ها را به قتل رساندند.

طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را پذیرفته و گفته اند که ۲۶ تن از نیرو های امنیتی افغان با خود برده اند اما وزارت داخله افغانستان گفته که این افراد غیر نظامیان بوده اند.