غنی: کابل در محاصره قرار دارد

  • انتشار: ۲۵ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 35632

اشرف غنی رئیس جمهور در گفتگو با شبکه CBS گفته است که کابل در محاصره امنیتی قرار دارد. وی گفته است که تروریست ها اکنون به جای مبارزه با ارتش به مبارزه با مردم روی آورده است.

رئیس جمهور گفته است که تروریست ها در میدان های نبرد در حال شکست هستند و به همین دلیل تلاش می کنند تا مردم را در داخل شهرها هدف حمله قرار دهند.

وی گفته که طالبان اکتون به جای رویارویی با ارتش، به رویارویی با مردم اقدام کرده اند و همین موضوع باعث شده تا کابل در محاصره امنیتی باشد.

اشرف غنی همچنین گفته که برای تامین نیازهای مالی ارتش به کمک های مالی امریکا نیاز دارد و اگر این پشتیبانی به مدت شش ماه انجام شنود، وی قادر نخواهد بود تا نیازهای اولیه ارتش را فراهم کند.

او همچنین تعداد گروههای تروریستی فعال در افغانستان را 21 گروه دانست و گفت که برخی از این گروهها از بیرون از کشور حمایت می شوند.