غنی: وظیفه من در اول جوزای سال ۱۳۹۸ ختم می شود و انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد

  • انتشار: ۱۷ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 41141

اشرف غنی رئیس جمهور در مراسمی در کابل گفت که وظیفه من به عنوان رئیس جمهور در اول جوزای سال ۱۳۹۸ ختم می وشد و مطابق به قانون انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور اشرف غنی که در پنجمین سپوزیم بین المللی زنان در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد، گفت که ” وظیفه من در اول جوزای ١٣٩٨ ختم می گردد. مطابق قانون انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.”

وی اضافه کرد که نظام های دیکتاتوری، استبدادی و خانوادگی را تجربه کردیم، راهی جز انتخابات و دموکراسی وجود ندارد.

آقای غنی در این مراسم همچنان گفت که شهروندان باید منسجم باشند، قوتی که در جمعیت است در فرد نیست، اتحاد و انسجام باعث می شود که تیکه‌داری تیکه داران سیاسی بشکند..

رئیس جمهور تاکید کرد که اولین اصل شهروندی داشتن یک قانون اساسی است، بدون قانون اساسی بالای نکات دیگر به نتیجه نمی رسیم. قانون اساسی مسئله بنیادی ثبات را حل کرده است.

این اظهارات رئیس جمهور در حالی مطرح می شود که انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی با سه سال تاخیر قرار است در خزان امسال برگزار شود.