غنی: مقام هایی که دارایی خود را ثبت نکند، از مقام شان کنار می رود

  • انتشار: ۴ سرطان ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 44272

رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که مقام های بلند پایه دولتی مکلف به ثبت دارایی های خود هستند و در صورتی که در این زمینه همکاری نکنند، معاش شان قطع و یا از کار برکنار شوند.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای نوشته است روز گذشته جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست اشرف غنی رئیس جمهور، در مورد عفو، تخفیف و مجازات و محبوسین و محجوزین، طرح اجرای فرامین رئیس جمهور، روند ثبت دارایی های مقامات بلندپایه دولتی و گزارش ریاست قضایای دولت و ریاست حقوق بحث شده است.

در قسمتی از این خبرنامه آمده است که رئیس جمهور کشور از تسریع روند ثبت دارای های مقامات بلند پایۀ دولتی استقبال کرده و بر تداوم آن تأکید کرد. وی گفت، هرمقام دولتی که در ثبت دارای های خود همکاری نمی کند باید معاش اش قطع و در صورت ابا از آن، از وظیفه سبکدوش گردد.

این در حالیست که در ابتدای حکومت وحدت ملی گزارش هایی در مورد میزان درآمد و دارایی مقام های بلندپایه حکومت به گوش رسید اما بعد از مدتی این موضوع از یاد رفت.

در همین حال گزارش می شود که ده ها تن از مقام های بلندپایه دولتی صدها میلیون افغانی سرمایه دارد، اما گزارش دقیقی در مورد آنها در دسترس نیست.

همچنین تعدادی از کسانی که در فساد های بزرگ اداری دست دارند هم اکنون در بدنه حکومت ایفای وظیفه می کند.