غنی: دوایر دولتی به ساحه دارالامان انتقال داده شود

  • انتشار: ۲۲ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 38156

اشرف غنی رئیس جمهور می گوید که دیدگاه ما این است که تمام دوایر دولتی از مرکز شهر کابل به منطقه دارالامان منتقل شود. این گفته های رئیس جمهور در حالی مطرح می شود که حکومت پیش از این نیز گفته بود که وزارت خانه ها به منطقه دارالامان در نزدیکی پارلمان انتقال داده شود.

رئیس جمهور، با تاکید بر حفظ مهندسی تاریخی ساحۀ ماشین خانه و اطراف دریای شهرکابل، گفت که این ساحات، از میراث های فرهنگی کشور است و باید به ساحۀ منظم و منبع عایداتی مبدل شوند.

رئیس جمهور، این مطلب را در جلسه شورای عالی توسعۀ شهری بیان کرده است.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که این جلسه تحت ریاست رئیس جمهور، شام روز گذشته در ماشین‌ خانۀ شهر کابل دایر گردید.

در ادامه خبرنامه گفته شده؛ درنشست روی طرح بهبود اطراف دریای کابل، گزارش پیشرفت کامپلکس اداری ساحۀ دارالامان و پروژه های زودرس با نهاد “ساساکی”، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس‌جمهور  گفته است “دیدگاه ما این است که تمام دوایر دولتی از مرکز شهر کابل به ساحۀ دارالامان انتقال شوند و نهاد ساساکی به حیث مشاور حکومت در بارۀ دیدگاه عمومی آیندۀ کابل، با ما کار می‌کند.”

غنی درادامۀ صحبت هايش گفت که سروی سرک از دهمزنگ تا دارالامان انجام شده و به مرحلۀ دیزاین رسیده است، این ضرورت به مطالعۀ دقیق دارد و باید دقت کنیم تا تهداب اساسی گذاشته شود .