غنی: اصلاحات سلیقه ای نیست و به خاطر منافع مردم می باشد

  • انتشار: ۱۹ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 35370

رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم فراغت محصلین اکادمی ملی پلیس در کابل گفت که ثبات با حاکمیت قانون و تطبیق قانون اساسی به میان می آید. اصلاحات سلیقه ای نیست، بلکه بخاطر حفظ منافع ملی افغانستان می باشد.

اشرف غنی رئیس جمهور که امروز (سه‌شنبه) در مراسم فراغت ۴۴۶ تن از افسران پلیس گفت که پس از این، تمامی تعیینات و ترفیعات بربنیاد قانون ذاتی افسران، انجام شوند.

آقای غنی گفت که من به وزارت امور داخله هدایت می دهم که پس از این تمام امور ذاتی افسران جوان، افسران بلند رتبه و عالی، تعیینات، تبدیلی ها، اجراات و ترفیعات مطابق قانون امور ذاتی افسران انجام شود.

او به اعضای شورای ملی نیز هشدارمی‌دهد که پس از این برای تعیین افراد مورد نیاز، یاهم ترفیع آنان به وزارت امور داخله مراجعه نکند، زیرا نام‌های آنان به رسانه‌ها فاش خواهد شد.

رئیس جمهور همچنان گفت که قوای هوایی کشور سه برابر می شود و نیروهای کوماندوی ما دوچند شده است و این زمینه را فراهم می کند تا تمرکز پلیس بر تنفیذ قانون باشد.

اشرف غنی می گوید که ثبات با حاکمیت قانون و تطبیق قانون اساسی به میان می آید. اصلاحات سلیقه یی نیست بلکه بخاطر حفظ منافع ملی افغانستان می باشد.

این گفته های رئیس جمهور در حالی بیان می شود که روز گذشته انجمن حقوقدانان افغانستان سران حکومت وحدت ملی را به نقض قانون اساسی متهم کرد.

عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه‌ی حقوق‌ دانان گفته است که در قدم اول رییس جمهور قانون را نقض کرده و در قدم دوم عامل بسیار عمده‌ی نقض قانون کمیسیون‌های انتخاباتی است.

انجمن حقوقدانان روز گذشته در در یک نشست خبری گفت که ایجاد ریاست اجرایی حکومت، برگزار نکردن انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و تمدید غیرقانونی کار مجلس نمایندگان موردهای عمده‌ایست که از سوی رهبری حکومت وحدت ملی نقض شده است.