غصب یک مهمانخانه از سوی یک نماینده پارلمان

  • انتشار: ۱۲ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 21622

محمد ظريف علم ستانکزي، رييس املاک وزارت ماليه مي گويد: يک عضو پارلمان، مهمانخانه اتحاديه جوانان افغانستان در کابل را دفتر کاري ساخته است و اين وزارت در جستجوي راه هاي قانوني براي نجات اين ساختمان از چنگال وکيل پارلمان است.

آرمان ملی گزارش داده است که رييس املاک وزارت ماليه، مسؤولان اتحاديه جوانان، فهرستي از جايدادهاي تحت تصرف اين نهاد را که در حقيقت جزو املاک دولت است، به وزارت ماليه سپرده اما ساختمان مذکور درآن نبود.

يکي از کارمندان اتحاديه جوانان که از ذکر نامش خود داري کرد گفت که مهمانخانه مذکور، از سوي عبدالقادر زازي وطندوست منشي مجلس نمايندگان غصب شده است و نامبرده از دو سال به اين سو از آن به عنوان دفتر خود استفاده مي کند و خود را مالک اين ساختمان مي داند.

وي مي گويد که افزون بر غصب مهمانخانه، شماري از روساي پيشين اين اتحاديه در جايدادهاي اتحاديه خانه ساخته اند و از آن استفاده مي کنند.