عکسهای تاریخی از سقوط دیوار برلین

  • انتشار: ۱۸ عقرب ۱۳۹۳
  • سرویس: گالری
  • شناسه مطلب: 382

دیوار برلین به عنوان نماد اصلی جنگ سرد به مدت 28 سال، برلین پایتخت آلمان را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرد و طی این مدت خانواده های بسیاری از هم بیخبر ماندند.

سرانجام در 9 نوامبر 1989 (18 عقرب 1368 خورشیدی) دیوار برلین فروریخت و مقدمات بهم پیوستن دو آلمان آغاز و در اکتبر 1990 آلمان شرقی و غربی به یکدیگر ملحق شدند.

عکسهای زیر لحظات تاریخی از فروریختن دیوار برلین را حکایت میکند/ منبع عکسها: رویترز

 

سقوط دیوار برلین

 

سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین