عکسهای تاریخی از سقوط دیوار برلین

  • انتشار: ۱۸ عقرب ۱۳۹۳
  • سرویس: گالری
  • شناسه مطلب: 382

دیوار برلین به عنوان نماد اصلی جنگ سرد به مدت ۲۸ سال، برلین پایتخت آلمان را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرد و طی این مدت خانواده های بسیاری از هم بیخبر ماندند.

سرانجام در ۹ نوامبر ۱۹۸۹ (۱۸ عقرب ۱۳۶۸ خورشیدی) دیوار برلین فروریخت و مقدمات بهم پیوستن دو آلمان آغاز و در اکتبر ۱۹۹۰ آلمان شرقی و غربی به یکدیگر ملحق شدند.

عکسهای زیر لحظات تاریخی از فروریختن دیوار برلین را حکایت میکند/ منبع عکسها: رویترز

 

سقوط دیوار برلین

 

سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین سقوط دیوار برلین