عواقب سیاست «آمریکا ستیزی» آقای کرزی

  • انتشار: ۸ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 2303

دفترحامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید از طرح مسالهء که گویا نیرو های امریکایی ازمحافظین کرزی تقاضای همکاری کرده اند، نگران اند.

به گزارس خبرگزاری اطلس یکی از مسوولین این دفتر که نخواست نامی از وی برده شود به رادیو آزادی گفت، این خواست همکاری به شکل مرموز مطرح شده است.

وی از حکومت خواست تا این مساله را مورد بررسی قرار دهد.

در همین حال یک مسوول قطعه محافظتی دفتر حامد کرزی در کابل تایید کرد که نیرو های امریکایی از یک دلگی مشر آنان در قندهار خواهان همکاری در این خصوص شده اند.

وی نیز که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت، زمان که دلگی مشر آنان از همکاری در زمینه خوداری کرد نیرو های امریکایی خانه اش تلاشی کردند:

« از یکی از دلگی مشر های ما که از جمله محافظین حامد کرزی است تقاضای همکاری شده بود او که حاضر به همکاری با آنان نشده بود چند روز پس از این تقاضا نیروهای خاص امریکایی به خانه وی داخل شده اند و منزل اش را تلاشی کرده اند و سپس شماره تیلفون وی را گرفته اند و گفته اند که با او در تماس خواهند شد اما معلوم نگردید که خواست همکاری به چه هدفی صورت گرفته است.»

در همین حال دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت که این موضوع را با شورای امنیت ملی در میان گذاشته و خواهان تحقیقات در این زمینه شده اند.

از سوی دیگر سفارت امریکا در پاسخ به سوال رادیو آزادی، با فرستادن یک پیام رسمی گفته است که امریکا در طول سال های گذشته برای تامین امنیت رئیس جمهور همکاری کرده است.

در این پیام آمده است که سفارت امریکا به هدف مصونیت هرچه بیشتر رئیس جمهور با بخش محافظت یا “پی،پی،اس” ارگ ریاست جمهوری در بخش تجهیزات کمک کرده و افراد را هم در این خصوص آموزش داده اند.

احمد سعیدی یکی از آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت امریکا میخواهد روابط داخلی و خارجی حامد کرزی را تحت نظارت داشته باشد:

«غربی ها در راس امریکا می خواهند تا روابط داخلی و خارجی،رفت و آمد هایش،سیاست ها و پلان های بعدی وی را و همچنان همکاری و یا عدم همکاری وی با حکومت را تحت نظر داشته باشد و از این طریق ادارات استخباراتی امریکا از همه جریانات باخبر باشند.»

به باور برخی از آگاهان به احتمال قوی موقف جدی که حامد کرزی در اواخر دوره قدرت اش در برابر امریکا اتخاذ کرده بود،امریکا را وادار نموده تا اعمال وی را تحت نظارت داشته باشد.