علاقمندی طالبان به قوای قضایی افغانستان

  • انتشار: ۲۵ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 104501
طالبان

از قول یکی از مذاکره کنندگان طالب و مذاکره کنندۀ امریکایی گفته می شود که علاقمندی طالبان به قوای قضایی افغانستان بیشتر از این سبب است تا آنها بتوانند تمام افراد متهم به دزدی و غارتگری ملیارد ها دالر کمک دنیا به افغانستان و دوسیه های فساد ۱۹ سال گذشته را بررسی کنند.

پول های دزدی و حیف و میل شده را از آنها بگیرند و تمام شان را مطابق حکم شریعت محاکمه کنند. گفته شده که ۱۸۵ دوسیۀ فساد مقامات بلند پایۀ حکومت کرزی و غنی شامل وزیران، معینان، جنرالان ارشد و روسای دولتی نزد مراجع بین المللی و برخی نهاد های حقوق بشری وجود دارد که علی رغم تقاضای محاکمۀ آنها، اقدامی صورت نگرفت.

از قول منایع نزدیک به طالبان گفته شده که آنها از امریکایی ها وعده گرفتند تا در نظام اسلامی پسا مذاکرات در باز گرداندن مقامات فاسد دولتی و حکومتی افغانستان که پس از دزدی های کلان به خارج از افغانستان رفتند، همکاری کنند و تمام متحدان غربی امریکا نیز این افراد را برای محاکمه به افغانستان تحویل بدهند.

محمد اکرام اندیشمند