عقب نشینی تاکتیکی از ولسوالی ها آغاز شده و با عقب نشینی استراتژیک از درون ارگ ختم می شود !

  • انتشار: ۲۰ جوزا ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 114593

زلمی خلیل زاد و اشرف غنی احمدزی همه نیروهای ضد طالبان را مصروف چانه زنی های بدون نتیجه و سردرگم کرده اند تا زمینه و ذهنیت ها را اگر بتوانند برای انتقال قدرت و یا حد اقل برتری طالبان که در آینده افغانستان نقش تعیین کننده را داشته باشند آماده نمایند ، زلمی خلیل زاد اضافه از یکسال می شود که همه را زیر نام پروسه صلح مصروف کرده اند و عده ای از سران افغانستان را زیر نام های گوناگون مثل شرکت در آینده نظام ، مصونیت دارای آنها ، عضویت در شورای عالی دولت تطمیع کرده است .

خلیل زاد در این مدت به نفع طالبان زمینه خروج تمام نیروهای آمریکایی و ناتو را مساعد کرد ، طالبان را از سطح یک گروه تروریستی در مذاکرات هم ردیف یک قدرت بزرگ جهانی ارتقاء بخشید و با کمک اشرف غنی احمدزی مخالفان عمده طالبان را بگیل ، ناکارا و فرسوده کرده تا حد که همه اکنون محتاج گرفتن یک قطعه عکس با خلیل زاد و نشر آن در صفحات مجازی اند .

وظیفه خلیل زاد ، کرزی و احمدزی همین بود که بعد از شکست طالبان ، طالبان را دوباره احیاء نمایند و همین کار را با پول آمریکای و در حضور آمریکا کردند و با کمک آمریکا مخالفان طالبان را از صحنه حذف کردند .

پنتاگون: بدون حضور نظامی نیز می‌توانیم هراس‌افکنان را در افغانستان از بین ببریم

اکنون آقایان خلیل زاد ، کرزی و احمدزی در پایان ماموریت قرار دارند و آن اینکه مخالفان طالبان در خواب غفلت باشند و قبل از بیداری از خواب ارگی ها از درون ارگ عقب نشینی استراتژیک بسوی آمریکا ، انگلستان و سویس نمایند و مخالفان طالبان از خواب بیدار شوند که طالبان حاکم ارگ شده اند .

خلیل زاد ، کرزی و احمدزی مدت اضافه از یکسال شده است که یک حرف را تکرار می کنند که صلح است و گفته های آنها آن قدر تکراری و مسخره شده است که همگان می دانند که منظور از صلح زمینه سازی خروج نیروهای آمریکایی و ناتو و بازگشت طالبان به قدرت است و این روند با تسلیمی ولسوالی ها با تمام امکانات آن به طالبان زیر عقب نشینی تاکتیکی آغاز گردیده و بعد اگر بتوانند نوبت به ولایات می رسد و در آخرین مرحله با عقب نشینی استراتژیک از درون ارگ تکمیل می شود .

اضافه از بیست ولسوالی را فقط در یک ماه آخر با تمام امکانات آن تسلیم طالبان کرده اند که در زیر از آن نام برده می شود .

۱- ولسوالی چرخ ولایت لوگر
۲- ولسوالی مندول ولایت نورستان
۳- ولسوالی دو آب ولایت نورستان
۴- ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان
۵- ولسوالی بورکه ولایت بغلان
۶- ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس
۷- ولسوالی ده یک ولایت غزنی
۸- ولسوالی شینکی ولایت زابل
۹- ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی
۱۰- ولسوالی ارغستان ولایت قندهار
۱۱- ولسوالی واشیر ولایت هلمند
۱۲- ولسوالی فارسی ولایت هرات
۱۳- ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک
۱۴- ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک
۱۵- ولسوالی قادس ولایت بادغیس
۱۶ـ ولسوالی شهرک ولایت غور
۱۷- ولسوالی قیصار ولایت فاریاب
۱۸- ولسوالی آب بند ولایت غزنی
۱۹- ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب
۲۰- ولسوالی جبغتوی غزنی

رویارویی تیم ملی کریکت افغانستان با تیم ایرلند

حسن علی عدالت

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟