عطا محمد نور: از طرف حکومت مقام های مشخصی در کابل به من پیشنهاد شده است

  • انتشار: ۱۲ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 17540
عطا محمد نور

سرپرست ولایت بلخ می گوید که گفتگو ها برای سهیم شدن  حزب جمعیت درحکومت با رئیس جمهور جریان دارد و نیز مقام های مشخصی به وی پیشنهاد گردیده است.

عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ می گوید، ” مذاکرات با رئیس جمهور جریان دارد و مذاکرات با اعضای رهبری جمعیت نیز درجریان است و تلاش داریم تا یک حزب متحرک و سازمان یافته را در حرکت بیاوریم و نیز کرسی در پایتخت به من پیشنهاد شده، اما شخص خود را اولویت نمی دهم.”

ازسویی دیگر شماری از اعضای ارشد حزب جمعیت تاکید می ورزند که کارکرد های این حزب بربنیاد مشوره با سران آن انجام میشود و مخالف تک سازی هستند.

شاه ولی ادیب، عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید، ” جمعیت اسلامی یک حزب مقتدر در گذشته و حال بوده و درتحولات سیاسی کشور نقش اثر گذار دارد و رهبری حزب تلاش دارد تا این حزب یک حزب متحرک باشد و کارکرد های این حزب در مشوره با سران به پیش خواهد رفت و ما مخالف تک روی در این حزب هستیم.”

پس از آن که عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت از سیاست های رئیس اجرائیه انتقاد کرد و گفت که این سیاست ها نمی تواند موقف جمعیت را در نظام کنونی برجسته سازد، خود وارد بحث های سیاسی با رئیس جمهورشد.

این در حالیست که آقای نور در روزهای گذشته در جمعی از هوادارانش حضور یافته و در مورد گفتگوها بین ارگ ریاست جمهوری و حزب جمعیت معلومات داده است.