عطا محمد نور: غنی یک فرد متعصب، مغرور و فریبکار است

  • انتشار: ۲۹ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 37232

عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت با اشاره به مشکلات موجود در کشور می گوید؛ آقای غنی یک فرد مغرور، متعصب و فریبکار است. آقای نور خطاب به وی گفت رییس جمهور! غرور و فریبکاری را کنار بگذار و گرنه مردم از ارگ هم بیرونت خواهند کرد.

وی که روز گذشته (شنبه) در میان هوادارانش در مزارشریف صحبت می کرد، گفت که شهروندان کشور، از کارهای رییس جمهور به تنگ آمده اند و هشدار می دهد که روزی خواهد رسید که رییس جمهور را از کاخ ریاست جمهوری بیرون بکشند. وی گفت:(رییس جمهور) بسیار مغرور نباش! بخدا قسم که این ملت از درون ارگ بیرونت می کند.»

عطا محمد نور، در واکنش به آغاز توزیع شناس نامه های برقی بربنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور، می گوید که آقای غنی با چند تن از همکارانش، کشور را به بحران برده اند.

وی رییس جمهور را متهم کرد که می خواهد با آغاز روند توزیع شناس نامه های برقی، میان اقوام کشور تفرقه اندازی کند. آقای نور گفت «کاری که این ها می کنند، افغانستان را به طرف تجزیه می برند؛ به بحران خو برده اند، به پرتگاه سقوط رسانده اند. خدای نخواسته در این جا بوی تجزیه و بوی جنگ های خونین و خطرناک را ما استشمام می کنیم.»