عضو مجلس ملی افغانستان: اعزام چهار هزار نیروي آمریکایی جنگ افغانستان را شعله ورتر خواهد کرد

  • انتشار: ۲۷ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • شناسه مطلب: 25674

آقای پیمان همچنین خاطر نشان کرد که ” مگر 150 هزار نیروهای ناتو که اکثریت آنها امریکایی بودند در افغانستان حضور نداشتند وقتی آنان کاری نکردند با افزایش 4 هزار نیروی دیگر امریکایی چه کار خواهند کرد؟ بجز اینکه این اعزام چهار هزار نیرو نیز جنگ افغانستان را شعله ورتر کند.چنانچه دیده شد با اعلام اعزام چند هزارنیروی دیگر امریکایی به افغانستان حملات علیه نیروهای امریکایی در داخل پایگاهها نیز از سوی برخی نیروهای افغانستان آغاز گردید.

این عضو مجلس ملی افغانستان همچنین در رابطه با استراتژی جدید امریکا مبنی براینکه صرفا روی افغانستان متمرکز نخواهد بود و منطقه ای خواهد بود, یعنی از هر جا که حمله شود اونجا نیز مورد حمله متقابل قرار خواهد گرفت، گفت آیا امریکا از ابتدا نمی دانست ریشه های جنگ افغانستان در کجا اند، ولی بجای تحت فشار قرار دادن پاکستان بیشتر مورد حمایت و کمک امریکا قرار گرفت الان نیز باید دید که آیا دولت ترامپ واقعا اراده پایان دادن به جنگ افغانستان را دارد یا خیر؟ چون هنوز اهداف امریکا محقق نگردیده است.