عبدالله: فیرهای هوایی و آزار مردم باعث ناراحتی روح قهرمان ملی می شود

  • انتشار: ۱۸ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 47110

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، در مراسم گرامیداشت از سالروز ترور احمدشاه مسعود با اشاره به اقدام تعدادی از هواداران احمدشاه مسعود در تیراندازی در خیابان ها گفت که جوانان با فیرهای هوایی روح قهرمان ملی را ناراحت می سازد.

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که امروز (یک‌شنبه) در مراسم گرامی‌داشت از هفدهمین سالروز کشته شدن احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در کابل صحبت می‌کرد، گفت مردم باید بدانند که فیرهای هوایی، ایجاد وحشت ونا آرامی برای مردم از رفتارهای احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان نبوده و نیست.

رئیس اجرایی که نسبت به این وضع ناراحت بود، گفت:” جوانان با فیرهای هوایی روح شهید مسعود را ناراحت می‌سازند. فیرهای هوایی، راه‌بندان و برخورد نامناسب با اهالی به هردلیلی، بنا برهرنوع احساساتی که صورت بگیرد، ترور دوم احمد شاه مسعود است.”

داکتر عبدالله عبدالله باور دارد که اگر احمد شاه مسعود مختص به یک قوم ویک مردم شود، دیگر قهرمان ملی نیست. او گفت:” احمد شاه مسعود مربوط به یک قوم نبود، او قهرمان تمام مردم افغانستان بود.”