عبدالله: صبحانه در کابل، چاشت در اسلام آباد، شام در دهلی!

  • انتشار: ۱۵ دلو ۱۳۹۴
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 12185

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور در سخنرانی در همایش اقتصادی گسترش و تقویت پیوند منطقه ای در دهلی نو گفت که هنوز هم رویای به همبستگی سه کشور افغانستان، پاکستان و هند تحقق نیافته است.

آقای عبدالله در این همایش گفت هر چند همگرایی منطقه‌ای براصل وابستگی متقابل اقتصادی در منطقه به عنوان بستری برای استقرار صلح و امنیت مطرح است ولی به گفته او هنوزهم حداقل برای پیوستن کشورها، سهولت های ترانزیتی در منطقه ایجاد نشده است.

عبدالله می گوید که کشورش بدنبال تحقق این رویا است که صبحانه در کابل، نان ظهر در اسلام آباد و شام هم در دهلی باشد.

او تاکید کرد که در حال حاضر فرصت آن فراه شده است که این رویا تحقق پیدا کند زیرا به گفته او تجارت، ترانزیت و مبادلات آزاد زمینه را برای رفاه و ترقی فراهم می کند.

عبدالله عبدالله از چند روز بدین سو در هند به سر می برد و به شمول نخست وزیر این کشور با شماری از مقامات هندی و سرمایه گذاران و تاجران دیدار کرده است.

او در چندین دیدار و همچنان در سخنرانی همایش اقتصادی در دهلی سرمایه گذاران و تاجران هندی را تشویق کرد که در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

عبدالله می گوید که دولت وحدت ملی فرصت های مناسب را برای تاجران در افغانستان فراهم کرده است و امنیت آنها نیز تضمین می شود.

او افزود که در بخش‌های مختلف زیربنایی، مانند انرژی، زراعت، تولیدات داخلی، صحت عامه، ظرفیت سازی، آموزش و تکنالوژی زمینه های خوب در افغانستان برای سرمایه گذاری فراهم شده است.

رییس اجرایی می گوید با توجه به تجریه و دستاورد هند در این عرصه ها، سرمایه گذاری هندی ها در افغانستان سودآور خواهد بود.

به گفته عبدالله، نهادهای تجارت و صنایع افغانستان آماده هستند هندی ها را در این بخش ها کمک و همکاری کنند.

عبدالله عبدالله، در سفرش به هند و در چندین ملاقات و سخنرانی ها همواره بر اهمیت استفاده از بندر چابهار ایران تاکید کرده و گفته است که سه کشور ایران، افغانستان و هند می تواند از این بندر مهم تجارتی سود ببرند.

افغانستان در نظر دارد که اتکا به بندر گوادر پاکستان را کاهش دهد و در عوض از طریق بندر چابهار ایران به آب های آزاد دست پیدا کند.

افغانستان یک کشور محاط به خشکه است و کابل می گوید که نزدیک ترین و ارزانترین راه به آب های آزاد بندر چابهار است.

موقعیت جغرافیایی افغانستان همواره در نشست های بین المللی موضوع بحث بوده است، عبدالله عبدالله در دهلی نو گفت که کشورش به عنوان پلی‌ می‌تواند منطقه جنوب آسیا را به مرکز آسیا، کشورهای منطقه و اروپا وصل کند.

حجم تجارت میان افغانستان و هند سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دالر است. این دو کشور در شروع امسال توافق کرده‌اند که برای توسعه تجارت و تشویق سرمایه‌گذاری اتاق مشترک تجارت ایجاد کنند.