عبدالله: بازنگری پیمان امنیتی تاثیری بر امنیت افغانستان ندارد

  • انتشار: ۲۶ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 47701

داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، مطرح کردن بازنگری پیمان امنیتی کابل-واشنگتن، توسط نمایندگان مجلس را دلایل شخصی عنوان کرد و گفت: «مردم در این مورد قبلا تصمیم خود را گرفته اند و اکنون کسی نمیتواند به خاطر منافع شخصی خود، این پیمان را زیر سوال ببرد.»

به گزارش خبرگزاری اطلس، بازنگری پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا در نشست عمومی مجلس، توسط نمایندگان، با اکثریت آرا تایید شد.
پس از آن، رییس اجرایی در نشست شورای وزیران در واکنش به این موضوع، با اشاره به این که باز نگری این پیمان هیچ تاثیری بر امنیت افغانستان نخواهد داشت خاطرنشان کرد: زیر سوال بردن پیمان امنیتی کابل-واشنگتن دلایل شخصی دارد؛ مردم پیش از این تصمیم خودرا در رابطه با این پیمان گرفته اند وهیچ فرد دیگری به خاطر رسیدن به منافع شخصی اش نمیتواند آن را زیر سوال ببرد.