عبدالله: حقایق از چشم مردم پنهان نمی ماند

  • انتشار: ۱۷ میزان ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 31633

داکتر عبدالله رئیس اجرایی کشور در دیدار با سخنگویان حکومت گفت که میزان اعتبار نظام وابسته به بیان حقایق و یا کتمان آن در اداره است و حقایق از چشم مردم پنهان نمی ماند.

در مراسمی که با حضور سخنگویان ادارات دولتی در مرکز و ولایات در شهر کابل برگزار شده بود، داکتر عبدالله رئیس اجرائیه، اطلاع رسانی دقیق را از حقوق احاد مردم افغانستان دانست و تاکید کرد که حکومت وحدت ملی خود را به رعایت این حق مردم متعهد می داند.

اقای عبدالله تاکید کرد که میزان اعتبار نظام ارتباط مستقیم با اطلاعاتی دارد که از سوی دولت به آنها داده می شود و مهمترین نقش را در کسب این اعتبار، سخنگویان ادارات دولتی به عهده دارند.

رئیس اجرائیه از رسانه ها یه عنوان چشم های بیداری که سخنگویان و ارکان حکومت را زیر نظر دارند یاد کرد و تاکید کرد چنانچه سخنگویان به وظایف خود به درستی عمل نکنند، رسانه این کوتاهی را اشکار خواهند کرد.

سخنان اقای عبدالله در حالی ابراز شده که موسسات حمایت کننده رسانه ها، از اعمال محدودیت های ییشتری در رابطه به رسانه ها در حکومت وحدت ملی نسبت به دولت حامدکرزی خبر می دهند.