ظلم، راه رستگاری نیست

  • انتشار: ۲۱ جوزا ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 131101
طالبان

کسی نمی‌تواند نزدیکی به‌خدا خویش و رسیدن به‌رستگاری خود را وسیله قتل، خشونت، ظلم و اضرار بغییر قراردهد. همان گونه که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار بغیر قراردهد.
خلاف اخلاق و عقل است که برخی فکر کنند، برای این‌که به خدا نزدیک شویم و خدمت به دین کنیم؛ برای این‌که رستگار شویم و بهشت را برای خود تضمین کنیم، پس علیه آ‌ن‌های که مثل ما نمی‌اندیشند باید بجنگیم، آن‌ها را بکشیم، مورد ظلم و تبعیض قرار دهیم یا آن‌ها را وادار کنیم که مثل ما بیندیشند. این تفکر خلاف عدالت، منطق و خرد است و اساس نفرت و خشونت دینی و مذهبی را تشکیل می‌دهد. گسترش این تفکر هول‌انگیز و وحشتناک، باعث شده است که برخی از فرقه‌های مسلمان؛ وقتی دست‌رسی به ریختن خون پیروان دیگر ادیان نداشته باشند یا قادر به انجام آن نباشند؛ کوشش می‌کنند راهی برای خشونت و خون‌ریزی در میان خود مسلمانان پیدا کنند؛ به دیگران اتهام انحراف و ارتداد ببندند و آن‌ها واجب‌القتل بدانند.
بدون تردید، تفکری که قتل دیگران، ظلم و خشونت علیه دیگران را راهی برای رستگاری بدانند، خود عین گمراهی و سقوط از مسیر انسانیت و اخلاق است.

دکتر سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟