150 ناحیه کشور، بدون حتی یک فارغ التحصیل در 18 سال گذشته!

  • انتشار: ۱۴ حوت ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 54315

بر اساس گزارشات بدست آمده، گفته می شود طی 18 سال گذشته در بیشتر نواحی افغانستان، به دلیل جنگ و نا امنی هیچ دختر و پسری از مدارس فارغ التحصیل نشده اند.

نیویورک تایمز در این باره نوشت: در 150 ناحیه افغانستان هیچ دختری و نیز در 50 ناحیه دیگرهیچ پسری از سوی مدارس فارغ التحصیل نشده اند .
مهمترین دلیل این امر جنگ و ناامنی عنوان شده است.