طنزتلخ سیاست در افغانستان؛  فاسد از فساد می نالد!

  • انتشار: ۱۹ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 22050

اشرف غنی احمدزی در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد که زیر نام “تشدید مبارزه علیه فساد در افغانستان” در ارگ ریاست جمهوری برگزارشده بود، گفت که وزارت داخله قلب فساد در نهادهای امنیتی است.

وی در ادامه گفته است افغانستان ملت بزرگی دارد ولی دولتش ضعیف است، مردم افغانستان خواستار مبارزه با فساد و از آن بیزار است اما دولت نتوانسته که به خواست مردم جواب مثبت بدهد.

باید به جناب ایشان و رهبران حکومت وحدت ملی و نیزحامیان بین المللی شان یادآورشد این که نیت تان چیست؟ نیک است یا خراب ؛ به خودتان و وجدان تان برمی گردد. اما تاریخ و جامعه بر بنیاد عملکرد و شواهد عینی برداشت و قضاوت خود را دارد. شواهدعینی به صراحت نشان می دهند که مرکز فساد هم در نهادهای امنیتی و هم در مدیریت کلان کشور فقط و فقط در “ارگ” و “رهبری حکومت وحدت ملی ” قرار دارد.

اگر نهادهای زیرمجموعه به فساد روی آورده اند، الگو رفتاری شان نهادهای مافوق سیاست گزار و تصمیم گیرنده هستند.  شاید بسیار جالب باشد که بسیاری از همین افراد فاسد با امضای رهبران حکومت وحدت ملی مقرر شده اند. بطورنمونه از میان صدها مقرری صورت گرفته، تقرر دزد معروف وزارت معارف فاروق وردک به دستور و امضای چه کسی صورت گرفته است؟

از همه شگفت انگیز تراین که حامیان خارجی حکومت وحدت ملی همانند اتحادیه اروپا نیز داعیه مبارک مبارزه با فساد را دست مایه بازی کثیف سیاسی خود قرارداده اند. آنان دریک بازی چندگانه ازیک سوی حکومت افغانستان را فاسد ترین حکومت جهان لقب می دهند، و در مقطع دیگر مدعی می شوند که روند مبارزه با فساد درهمین حکومت رضایت بخش است! قطعا معیار اعلام چنین رضایتی واقعیت ناگوار موجود درافغانستان نبوده، بلکه معطوف به تامین منافع خودشان می باشد.

در نهایت این که هم رهبران حکومت وحدت ملی و حامیان خارجی این حکومت متوجه باشند که درنزد افکار عمومی این عوام فریبی ها و رنگ کردن ها دیگر خریدار و جلوه ای ندارد. با چنین  اظهار نظرهایی و اتخاذ چنین مواضعی در واقع بیش از پیش در نزد مردم متنفر می شوید؛ این که دست مردم کوتاه است و صدای شان به گوش کسی نمی رسد و مقدرات شان در دستان بازیگر و درتاروپود منویات غیرملی شما قرار گرفته است بحثی جداگانه است؛ اما چنین نیز باقی نخواهد ماند.

شکور اخلاقی