طرح تعدیل قانون انتخابات تایید شد

  • انتشار: ۲۳ دلو ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 53414

دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری،از تایید طرح تعدیل قانون انتخابات خبر داده است.

رییس جمهور غنی، از چندی بدین سو بر تعدیل قانون انتخابات تاکید کرده و آقای دانش را موظف نموده تا جلساتی مشورتی را پیرامون تعدیل این قانون برگزار کند.

دفتر مطبوعاتی دانش دروز با نشر خبرنامه‌ای گفته: در آخرین جلسه مشورتی که به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برای بحث و بررسی طرح تعدیل قانون انتخابات در قصر گلخانه صدارت برگزار شد، طرح تعدی قانون انتخابات مورد تأیید قرار گرفت.

در خبرنامه آمده است که در نشست‌های مشورتی تعدیل قانون انتخابات، نمایندگان شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸، نمایندگان شماری از احزاب سیاسی، روئسا و نمایندگان نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات، نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رئیس تقنین وزارت عدلیه حضور داشته‌اند.

همچنین در خبرنامه ذکر شده: براساس این طرح قانون، شرکت کنندگان جلسه راجع به موضوعاتی چون شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، نحوه تعیین اعضاء، روسا، معاونین و منشی های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، وظایف و صلاحیت های کمیسیون‌ها، رئیس و دارالانشای کمیسیون ها، استخدام کارکنان دایمی و موقت، شرایط کاندیدان عضویت شورای ولسوالی و شورای قریه، تعیین کرسی برای شورای ولسوالی، تعیین کرسی برای شورای قریه، طرز رسیدگی به اعتراض و شکایات انتخاباتی، ابطال آراء و موارد دیگر به تفصیل و به دقت تمام بحث و تبادل نظر کردند.

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری در حالی از تایید طرح تعدیل قانون انتخابات خبر می‌دهد که پیش از این کمیسیون انتخابات مخالفت خود با تعدیل این قانون را اعلام کرده است.

کمیسیون انتخابات، طرح تعدیل قانون انتخابات را خطرناک و بحران آفرین خوانده و تاکید کرده که حکومت برای دستکاری و اعمال نفوذ در انتخابات آینده، طرح تعدیل قانون انتخابات را روی دست گرفته است.