طالبان و منطق قدرت

  • انتشار: ۶ اسد ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 90313

طالبان منطق قدرت را خوب می دانند. کلید قدرت همواره، توان خشونت ورزی و قدرت کشتار بوده است. تمام ابزارهای دیگر، بدون قدرت مقابله و مقاتله، ارزش سیاسی ندارد.

تاریخ بشر ثابت کرده است که عملا در میدان سیاست کسی اقتدار دارد که قدرت کشتار بیشتر داشته باشد. مگر سیاست بشری از آغاز تا امروز چیزی غیر از این بوده است؟

هر قومی این منطق را درک نکند و قدرت کشتار خود را به حد مناسب نرساند زبون و بیچاره است. چون در آن صورت، حذف و کشتن آن ها هزینه ای برای کسی ندارد. کشتار جنبش روشنایی و سلاخی مردم شیعه در مساجد، مکاتب و راه ها چه هزینه ای برای قاتل دارد؟ هیچ.

راز و رمزی این که در معادلات سیاسی ما هیچ حساب نمی شویم نداشتن قدرت خشونت است. اعداد قوه نکردیم و حال کسی ما را به هیچ نمی خرد.( و اعدوا لهم. ما استطعتم من قوه).

در تازه ترین مورد، طالبان فاطمه رجبی، یک مامور وزارت داخله را اسیر و سپس بی رحمانه کشتند. آنان از این منطق نتیجه گرفتند و تا رسیدن به اهداف خود از آن استفاده حد اکثری خواهند نمود.

دکتر احمد نیازی