طالبان و مبارزه با فساد!

  • انتشار: ۱۴ دلو ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 135579

سازمان شفافیت بین المللی می گوید که افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان در شاخص مبارزه با فساد در مقایسه با دولت پیشین جمهوری در سال ۲۰۲۲ جایگاه بهتری کسب کرده است. افغانستان در این سال از مین ۱۸۰ کشور با کسب ۲۴ امتیاز در ردۀ ۱۵۰ قرار گرفته در حالی که در دورۀ جمهوریت فروپاشیده در سال ۲۰۲۱ با کسب ۱۶ امتیاز در ردۀ ۱۷۴ قرار داشت.

اما سازمان شفافیت بین المللی توضیح نداده است که افغانستان چگونه به این رتبه بندی بهتر رسیده است؟
اینکه جمهوریت فروپاشیده یکی از دولت های فاسد جهان بود، شکی نیست، اما اگر شفافیت بین المللی، دولت ها را با معیار های بین المللی از نظر شاخص فساد مورد بررسی قرار دهد و آنها را درجه بندی کند، چگونه دولتی در افغانستان که هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و رسمیت بین المللی ندارد را با معیار های بین المللی مورد ارزیابی و رتبه بندی از نظر فساد قرار داده است؟

هفتۀ قبل بانک جهانی نیز از پیشرفت در اقتصاد افغانستان سخن گفت و ثبات پول افغانی، کاهش تورم و افزایش صادرات را نشانه های این پیشرفت خواند، در حالی که فقر نسبت به گذشته از ۹۰ در صد به ۹۷ در صد افزایش داشته است و میزان بیکاری نیز آمار بسیار بالایی را در مقایسه با گذشته نشان می دهد.

سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی این سازمان و حتی بیرون از آن تحت نفوذ امریکا و غرب قرار دارد و در اکثر موارد کار آنها بازتاب دهندۀ تمایلات امریکایی ها و غربی ها است. نکتۀ روشن آن است که امریکا و غرب تمایل بیشتری برای تعامل با کابل دارند و متمایل اند تا سیاست تعامل درست نشان داده شده و راه آن هموار تر شود.

محمد اکرام اندیشمند

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟