طالبان، ازلحاظ قومی فاشیست، از بعدفکری تکفیری و در سیاست مزدور اند!

  • انتشار: ۲۷ ثور ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 130538
طالبان

باگذشت هر روز آشکار می گردد که گروه طالبان، چه معجون و ترکیب هراسناک و مخوفی اند. طالبان کنونی به مراتب از طالبان دهه ۹۰ میلادی/هفتاد خورشیدی مخوف تر و جدی تر هستند. رویکرد طالبان گذشته، اغلب رویکرد بدوی و صحرانشینی بود که از ذات صحرایی و کوچیگری آنان سرچشمه می گرفت. نه این که نقش سیاست و استخبارات خارجی را نفی کرده باشیم. اما طالبان کنونی شعوری، تلقین شده و سخت تزویرگر هستند. حاکمیت ۹ ماهه آنان نشان داد که در ذات پلیدآنان هیچ تغییر مثبت و سازنده ای رخ نداده است؛ آنان فقط تزویرگر و شیادماهری شده اند که به زعم خود می خواهند با وعده های دروغین و انحراف اذهان وقت بدست آورند و دیگر هیچ.
اما اصل موضوع که گفته شد طالبان از لحاظ قومی فاشیست اند، ساختارتشکیلاتی و صلاحیت های تشکیلاتی و تقرری های آنان، هم چنین برخورد عقده مندانه با دیگر اقوام بامستندات فراوان و غیرقابل انکار نشان می دهد که طالبان راه و هدف عبدالرحمان خان جابر را دنبال می کنند.
از بُعد فکری تکفیری اند، یعنی آنان به هیچ یک از آرا و باورهای دیگر فرق اسلامی احترام قایل نبوده و آن را تحمل نمی کنند. نمونه روشن آن برخورد غیرانسانی آنان با زنان و محروم ساختن دختران از تحصیل و فعالیت های اجتماعی می باشد که آن را توجیه شرعی می کنند؛ حال آن که همه علمای جهان اسلام حداقل این نوع برخوردوحشیانه طالبان را محکوم کرده و آن را مغایر شریعت دانسته اند.
در مورد مشخص دیگر حمله وحشیانه آنان به نشست مطبوعاتی علمای شیعه در کابل با توجیه این که فاجعه ای درپی بود. مگر وقوع فاجعه را با خلق فاجعه دیگر باید گرفت. عذری بدتر ازگناه.
ازلحاظ سیاسی طالبان کاملا وابسته و ساخته استخبارات پاکستان و هماهنگ با سیاست امریکا و کشورهای عربی در منطقه است. در واقع افغانستان در شرایط غصب شده کنونی ایالت چندم پاکستان است، و توسط استخبارات پاکستان رهبری و کنترل می شود. هم اکنون دیتابس یا معلومات کلی کشور در اختیار استخبارات پاکستان قرار دارد. تصمیم های استراتژیک و عمده از سوی پاکستانی ها دیکته می گردد.
بنابراین با تجربه دردناک و مخوف سلطه چندماهه طالبان بر کشور، هیچ روزنه و توجیه خوش بینانه یا مداراجویانه از سوی نیروهای سیاسی داخلی و کشورهای منطقه و جامعه بین المللی وجود ندارد. طالبان را با قدرت یا باید برافگند و یا وادار به پذیرش واقعیت های نوین کرد.

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟