ضرورت برخورد با رویکرد تجاری رسانه‌ها در فضای کرونایی

  • انتشار: ۲۰ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 82783

در چنین شرایطی که جامعه نیازمند شدید همدلی و همکاری است، رسانه‌ها نیز باید به لحاظ اخلاقی مسئولیت خویش را ادا کنند.

اگر صاحب هر تلویزیون و رسانه‌ای نتواند از ولع سوداندوزی و تجارت خویش در چنین شرایطی بکاهد و حتا حاضر نباشد سه تا چهار دقیقه در ۲۴ ساعت یک آگهی در امر وقایه و مبارزه با کرونا را مجانی پخش کند، باید از سوی شهروندان تحریم و از سوی حکومت جوازشان لغو گردد.

رسانه‌هایی که حاضر به این اندازه همدردی و همکاری با مردم نیستند، باید لیست‌شان از سوی حکومت نشر شود و مردم بدانند که چه کسانی در بدترین روزها، گرگ صفت و طماع بودند و حاضر شدند با سلامتی و جان مردم هم تجارت کنند.

سه یا چهار دقیقه آگهی در این وضعیت مگر چه میزان ضرر غیرقابل جبران به تجارت ملیونی صاحبان رسانه‌ها وارد می‌کند؟ یک دین سه تا چهار دقیقه‌ای هم در قبال مردم و هم‌وطنان خویش ندارند؟

محمد شفق خواتی