صف آرایی عبدالله، نور و محقق در مقابل غنی، دانش و محمد خان در ارتباط با توزیع تذکره های برقی

  • انتشار: ۳۰ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37276

بعد از نشر گزارش هایی مبنی بر اینکه تعدادی از مقامات بلندپایه دولتی، برای اخذ تذکره های برقی بایومتریک کرده اند، مخالفت هایی از جانب مقام بلندپایه دولتی نیز دیده شد. عطا محمد نور، داکتر عبدالله، محمد محقق از جمله کسانی هستند که با توزیع این نوع تذکره ها مخالفت و اشرف غنی، سرور دانش و انجنیر محمد خان از این پروسه حمایت کرده است.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی روز گذشته در محفلی گفت که «نادیده‌گرفتن هویت اقوام جنجال کلانی را برپا خواهد کرد و این جنجال را کسی جمع نخواهد توانست».

او با اشاره‌ی تلویحی به آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک گفت که چنین تلاش‌هایی عملی نیست و به نتیجه نمی‌رسد.

پیش از این نیز عطا محمد نور با توزیع این تذکره و درج واژه افغان در آن مخالفت کرده بود. از سویی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که روند توزیع این تذکره ها تا حل شدن مشکل آن باید به تعویق افتد.

عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی گفته بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور با آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی به دنبال نفاق اندازی میان اقوام کشور است.

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور نیز با انتشار بیانیه ای خواستار توقف فوری آن تا زمان رسیدن به یک اجماع ملی و توافق همگانی در این خصوص شده بود.

در سوی مقابل اشرف غنی رئیس جمهور، معاون دوم وی سرور دانش و انجنیر محمد خان از آغاز روند توزیع این تذکره ها حمایت کرده است.

پس از تأیید فرمان تقنینی رییس جمهور برای تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته‌ی مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان، تنش‌ها بر سر درج واژه‌ی افغان در شناس‌نامه‌ها هم‌چنان پابرجا است. با این حال، روند توزیع آزمایشی شناس‌نامه‌ها روز جمعه در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد که واکنش ریاست اجرایی و دیگر نهادها را در پی داشت.

آقای غنی در ۱۲ حوت سال گذشته طرح تعدیلی ماده‌ی ششم قانون ثبت و احوال نفوس را توشیح کرد.

ماده‌ی ششم قانون ثبت و احوال نفوس در مورد ثبت مشخصات افراد در شناس‌نامه برقی است که در آن واژه‌ی «افغان» به عنوان هویت ملی مردم افغانستان ذکر می‌شود.