شیطان بزرگ و “شیطان کوچک/ ترامپ، پیامبر یک عده افغانها

  • انتشار: ۱۴ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 82308
ترامپ

ترامپ دیروز میگفت : کووید۱۹ یک انفلوانزاست، رسانه ها برای جلوگیری از انتخاب دو باره من در مورد آن غلو میکنند.

امروز: بعد از اینکه دو روز قبل مشاور او در امور پزشکی گفت که ممکن است تا ۲۰۰ هزار نفر در امریکا از این ویروس بمیرند، ترامپ گفت : ممکن است از ۱۰۰ تا ۲۴۰ هزار نفراز کووید۱۹ بمیرند ولی با مراعات قوانین قرنطینه میتوانیم این تعداد را کاهش بدهیم.

یکی از تعاریف بیشمار سیاست این است : ” سیاست یا حکومت داری هنر پیشگیری کردن است”.

این امر ساده و کم اهمیتی است که غنی و شرکا هر بار که یک حمله خونین تروریستی مردم را به شهادت میرساند به مسجد برود و بازماندگان را به صبر و قناعت فرا خواند. یک زمامدار واقعی و با کفایت از خود حمله تروریستی جلوگیری میکند.

گاهی فکر میکنم که یک سیاستمدار موفق، فقط به ترامپ و غنی نگاه کند، هر کاری را که آنها کردند، نکند. هر حرفی را که آنها گفتند، نگوید.

دکتر کریم پاکزاد