شکست دموکراسی

  • انتشار: ۲۴ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94645

پمپئو گفت ما نمی خواهیم دموکراسی را بر افغانستان تحمیل کنیم. از طرف دیگر روشنفکران هم تاکید می کنند که باید در مذاکرات با طالبان بر عنصر اسلامیت و مسلمان بودن مردم افغانستان تاکید شود.

این یعنی عقلای قوم و حتی سفهای قوم که در این بیست سال چهارقبضه علیه اسلام شمشیر می زدند و اکنون خفه خون گرفته اند کم کم فهمیده اند تنها راه نجات افغانستان از شر امارت طالبانی نه دموکراسی و حقوق بشر بلکه خود اسلام است.

اینکه کمابیش اجماعی نخبگانی در این مورد به وجود آمده و روشنفکران ما به این سطح از واقع گرایی و درک میدانی رسیده اند فی نفسه امر مبارکی است. زمان که پیش تر برود این درک واقع گرایانه به امری جهانی تبدیل خواهد شد و مفاهیمی همچون لیبرالیسم، دموکراسی و حقوق بشر دود می شوند و به هوا می روند و آنچه سخت و استوار است در زمین درنگ خواهد کرد.

خلیل صدرا