شورش در سرزمین ظلم آباد

  • انتشار: ۱۳ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 87244

میلیون‌ها آمریکایی در کشته شدن جرج فلوید زیر فشار زانوی پلیس برگلوی وی، نشان دادند که آن قدر از حاکمیت تبعیض لیبرال دموکراسی به تنگ آمده اند که با تمام وجود وخشم دربیش از ۵۰ شهر به خیابان ها سرازیر شوند تا برای یکبار دیگر (نه آخرین بار) به خدایان چشم آبی واشنگتن برشورند وپایه های کاخ سفید طاغوت کلان جهان را بلرزه درآورند، جرج فلوید نه اولین سیاه مرده ونه آخرین آن خواهد بود، هر ساله دست کم ۱۰۰۰ سیاه پوست براثر گلوله‌ای تبعیض جان می‌دهند

امروز تنها این سیاه جان به لب رسیده نیست که به خیابان آمده، سفید پوستان مستضعف وشرافتمند هم هستند وپر کینه تر از سیاهان حمله می‌کنند می شکنند وبه آتش می کشد؛ گویی تازه فهمیده اند که شهر وعمارت ودولتی که با تاراج وتجاوز بوجود آمده است از بیخ وبن باید ویران گردد که در غیر این باز هم زالوهای خونخوار سرمایه‌داری از پس هر آواری دو باره سر بر می کشند وخون بشر را می مکند .

دختر فرماندار نیویورک برای ابراز تنفر از نژاد پرستی به جمع اعتراض کنندگان میرود وپلیس اورا دستگیر کرد وعجیب اینکه در سرزمین بنام آمریکا که اخلاق انسانی رنگ باخته وشرافت معنا ومفهومش را از دست داده است سیاه وسفید درکنار هم وبرضد تبعیض ونژاد پرستی یکهفته است که خیابان ها را قرق کرده اند، وبقول بانو رهین؛ مردمی که از خدا فرار می کنند تا انسان نباشند، اما اکنون برای انسانیت می جنگند وپیداست که آنها برخلاف ما به رشد انسانی دست یافته اند والی مثل ما لاحول ولا قوت الا باالله العلی عظیم می گفت ودر پستوهای خانه‌هایشان می خسپیدند،

ترامپ ودولتش، معترضین را آراذل واو باش وتروریست می خوانند اما غافل از اینکه دنیا می داند همه ای اراذل و اوباش های جهان وامریکا پلیس نژاد پرست وآدم کش دولت واشنگتن وکاخ سفید است.

در این شش روز مردم شهر مینیا پولیس آنقدر باتعیض جنگیده اند که پلیس مجبور می شود در مقابل آنان به نشانه‌ای اعتراض به نژاد پرستی زانو بزند، یکی از معترضین به خبرنگار بی‌بی‌سی گفت آنها فغان ودرد مارا نمی شوند پس حق ماست که به آتش بکشیم. بلی حق شماست .
هرکسی خشتی از این سرزمین ظلم آباد را بشکند دست حق به همراهش!

محمد رحیمی