شورای عالی صلح: تشکیل «حکومت موقت» هدف نهایی طالبان و آمریکا است

  • انتشار: ۲۱ حوت ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 54683

شهلا فرید، عضو شورای عالی صلح می گوید: تداوم مذاکرات طالبان و آمریکا تا پایان جوزا سال آینده و همزمان پایان عمر حکومت وحدت ملی، بهانه‌ ای برای به میان آمدن «حکومت موقت» می شود.

این عضو شورای عالی صلح در گفتگو با روزنامه ماندگار افزود: «آمریکا عمدا دولت و مردم افغانستان را از مذاکرات صلح دور نگه می دارد تا زمانی که پایان عمر حکومت وحدت ملی فرا برسد؛ پس از ماه جوزا بحث حکومت موقت که خواست طالبان است، مطرح خواهد شد و در صورت اجرایی شدن این برنامه، گفتگو با حکومت موقت دنبال خواهد شد.»
وی بیان داشت: «آمریکا قصد دارد به تنهایی با طالبان به توافق برسد؛ آمریکا می‌داند بدون خواست مردم افغانستان صلح و توافق با طالبان ممکن نیست، به همین دلیل طالبان را از حکومت و مردم افغانستان دور نگه داشته است.»
او تصریح کرد: «آمریکا بدون در نظرداشت قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های زنان که هم برای مردم افغانستان و هم برای حکومت افغانستان ارزشمند است، وارد گفتگو با طالبان شده زیرا نمی خواهد حکومت افغانستان شریک این گفتگوها باشد».
شهلا فرید تاکید کرد: «تا زمانی که مردم و حکومت افغانستان در جریان این گفتگوها قرار نگیرند، هیچ موافقتنامه ای با طالبان امضا نخواهد شد و دست یافتن به صلح بدون در نظر داشت خواست مردم و حکومت افغانستان ممکن نخواهد بود؛ حتی خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز وابسته به خواست حکومت افغانستان است».
این درحالی است که از دوهفته قبل به اینسو مذاکرات آمریکا و طالبان ادامه دارد اما هنوز نتایج مشخصی از این نشست به بیرون درز نکرده است.