شما خود فرصت سوز هستید!

  • انتشار: ۳ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 27036

در حالیکه افغانستان در این روزها در یکی از دشوارترین وضعیت ها قرار دارد، ولسوالی ها پی در پی سقوط می کند و انتحاری ها هر روز جان تعداد زیادی از مردم افغانستان را می گیرد، رئیس اجرایی از مردم خواسته است تا برای بهبود وضعیت امنیتی، فرصت بدهد، اما گویا آقای عبدالله فراموش کرده است که دو و نیم سال گذشته فرصت برای بهبود وضعیت در اختیار نداشته است؟

داکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی مدعی است که مردم از حکومت ناراضی هستند؛ برای بهبود وضعیت بخصوص امنیت کشور به ما فرصت بدهید!

در پاسخ باید گفت: رهبران حکومت وحدت ملی باید بشرمند؛ دزد هم میگوید “غله”، مال باخته هم میگوید “غله “! پس مسوول کیست؟

دوم این که حدود سه سال فرصت داشتید چه کارکردید؟ جز رسوایی و بی کفایتی؛ بنام وحدت ملی تفرقه ملی و وحشت ملی را گسترش دادید! در طی سه سال یک طرح و برنامه جامع را حداقل روی کاغذ از طرف خود نشان دهید! مردم چه وقت فرصت را از شما گرفته اند؟ مگر غنی بابا که اینک در روانی بودن او ذره ای شک وجود ندارد؛ چقدر از مردم کابل مهلت خواست تا چهره شهر کابل را تغییر دهد! اما با گذشت هر روز مردم کابل ذلیل تر و بیچاره تر شدند.

جناب داکتران بی کفایت که در راس حاکمیت تکیه زدید، بیش از این زندگی مردم و وضعیت کشور را قربانی خودکامگی خود نسازید، شما خود فرصت سوز هستید. فرصت های امروز و فردای کشور را نابود کردید. بیایید در زندگی بخاطر سربلندی خانواده خود یک بار شجاعت به خرج دهید و از مردم معذرت بخواهید و شرایط را برای انتقال قدرت فراهم سازید.

ما را بخیر تان هیچ امیدی نیست، لطفا شر مرسانید!

شکور اخلاقی