شماری از فعالان مدنی خواستار برکناری والی دایکندی شدند

  • انتشار: ۱۲ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 16652

شماری از فعالان حقوق زن در دایکندی با برگزاری یک نشست خبری خواهان برکناری معصومه مرادی والی این ولایت شدند، آنان والی دایکندی را شخصی بی کفایت می خوانند.

این فعالان حقوق مدنی، فضاى سیاسى در این ولایت را خفه کننده خوانده و خواستار برکنارى والى این ولایت گردیدند، آنان می گویند والی این ولایت نمی تواند براى این ولایت کار موثر نماید.

به گزارش خبرگزاری پژواک؛ آنان تاکید کردند که والى، فضاى سیاسى براى باشندگان این ولایت بخصوص زنان را تنگ ساخته و وى بیشتر یک فرد تمام عیار در خدمت حزب وحدت مردم افغانستان مى باشد.

طاهره حسینی یک تن از مسوولان شورای زنان دایکندى  که دراین نشست خبرى صحبت مى کرد گفت که  از رییس جمهور تقاضا مى گردد که یک والی خوب متدین  و کارکن برای این ولایت بفرستد.

وی افزود: “با وجودى که خانم مرادی یک زن است و ما باید از وی دفاع نماییم؛ اما این خانم نمى تواند برای دایکندی مفید باشد؛ زیرا اختیار دار وى کسانی دیگر مى باشند.”

زینب رفعت یک تن دیگر از مسوولین شورای زنان دایکندى گفت: “ما از دست این والی، به ناله و به فغان آمدیم و دیگر تحمل این والی حتی برای زنان  دایکندی هم باقی نمانده است.”

در قطعنامه اى که در پایان این کنفرانس صادر گردید آمده است: “شماری از  افراد بشمول خلیل پیلوت شوهر والى دایکندى، هیچگونه مسوولیت رسمى ندارند؛ اما در امور حکومتدارى ولایت دخالت میکنند.”

این درحالى است که در گذشته نیز در خصوص خلیل پیلوت، اعتراضات زیادى از سوى شهروندان دایکندى وجود داشت.

این زنان در قطعنامۀ خود گفته اند که اگر دولت به  خواسته های شان توجه جدی نکند، دست به  اقدامات  گسترده خواهند زد.