شماری از فعالان مدنی خواستار برکناری والی دایکندی شدند

  • انتشار: ۱۲ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 16652

شماری از فعالان حقوق زن در دایکندی با برگزاری یک نشست خبری خواهان برکناری معصومه مرادی والی این ولایت شدند، آنان والی دایکندی را شخصی بی کفایت می خوانند.

این فعالان حقوق مدنی، فضاى سياسى در اين ولايت را خفه کننده خوانده و خواستار برکنارى والى اين ولايت گرديدند، آنان می گویند والی این ولایت نمي تواند براى اين ولايت کار موثر نمايد.

به گزارش خبرگزاری پژواک؛ آنان تاکيد کردند که والى، فضاى سياسى براى باشندگان اين ولايت بخصوص زنان را تنگ ساخته و وى بيشتر يک فرد تمام عيار در خدمت حزب وحدت مردم افغانستان مى باشد.

طاهره حسينی يک تن از مسوولان شورای زنان دايکندى  که دراين نشست خبرى صحبت مى کرد گفت که  از رييس جمهور تقاضا مى گردد که يک والی خوب متدين  و کارکن برای اين ولايت بفرستد.

وی افزود: “با وجودى که خانم مرادی يک زن است و ما بايد از وی دفاع نماييم؛ اما اين خانم نمى تواند برای دايکندی مفيد باشد؛ زيرا اختيار دار وى کسانی ديگر مى باشند.”

زينب رفعت يک تن ديگر از مسوولين شورای زنان دايکندى گفت: “ما از دست اين والی، به ناله و به فغان آمديم و ديگر تحمل اين والی حتی برای زنان  دايکندی هم باقی نمانده است.”

در قطعنامه اى که در پايان اين کنفرانس صادر گرديد آمده است: “شماری از  افراد بشمول خليل پيلوت شوهر والى دايکندى، هيچگونه مسووليت رسمى ندارند؛ اما در امور حکومتدارى ولايت دخالت ميکنند.”

اين درحالى است که در گذشته نيز در خصوص خليل پيلوت، اعتراضات زيادى از سوى شهروندان دايکندى وجود داشت.

اين زنان در قطعنامۀ خود گفته اند که اگر دولت به  خواسته های شان توجه جدی نکند، دست به  اقدامات  گسترده خواهند زد.