شرکت برشنا اسامی مقروضین میلیونی برق را افشا کرد

  • انتشار: ۲ جوزا ۱۳۹۸
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 62421

شرکت برشنا، نام افراد و مقاماتی که حاضر نیستند پول صرفیه برق را بپردازند افشا کرد.

«قومندان جان احمد» از فرماندهان جهادی با دو میلیون ۳۰۹ هزار افغانی مقروضیت در صدر فهرست مقروضان شرکت برشنا قرار دارد.

لالی حمیدزی، نماینده سابق مردم قندهار در مجلس با مقروضیت یک میلیون ۳۸۴ هزار افغانی در جایگاه دوم مقروضان شرکت برشنا قرار دارد.

«حضرت علی» نماینده پیشین مردم ننگرهار در مجلس نیز هم با یک میلیون ۳۵۳ هزار افغانی مقروضیت در رده سوم قرار دارد.

برادر و داماد مارشال محمد قسیم نیز حاضر نیستند پول صرفیه برق شان را بپردازند.

براساس این فهرست، پول صرفیه برق برادر مارشال فهیم بیشتر از ۲۴۹ هزار افغانی شده است ولی به گفته برشنا او حاضر به پرداخت آن نیست.

محمد یعقوب فرزند عبدالقهار، داماد مارشال فهیم بیشتر از ۱۳۷ هزار از پول صرفیه برق خود را نپرداخته است.

زلمی زابلی سناتور پیشین ۶۸ هزار افغانی، حاجی ظاهر وکیل پارلمان ۳۸۸ هزار افغانی و احمد فرزند عبدالرحیم مشاور رئیس جمهور غنی در غور ۶۷ هزار افغانی از بابت پول برق به شرکت برشنا بدهکار هستند.

افراد یادشده تاکنون به افشای این فهرست واکنشی نشان نداده اند.